1. F3K Motorola Kup

  • Posted on: 22 April 2022
  • By: Nikola Stojkovic
prvi f3k motorola kup

Raspis za Prvi F3K Motorola Kup

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA
18.06.2022. nedelja, Aerodrom Ćuprija.

Lete se modeli iz pripadajuće F3K kategorije koju propisuje svetska vazduhoplovna federacija
Organizator takmičenja u disciplini F3K je VAZDUHOPLOVNI SAVEZ SRBIJE, a neposredni organizator Aeroklub Ćuprija uz podršku Motorola Srbija.

PRIJAVA:
Mora sadržati: ime i prezime, klub ili mesto, frekvencija radio stanice.
Molio bih da se prijavite najkasnije do 10.06.2022. radi lakše organizacije.
Prijave slati na: rcfly4um@gmail.com

PROGRAM TAKMIČENJA:
9:00h dolazak takmičara
9:00h-10.00h prijave i trening
10:00h početak takmičenja
16:00h kraj takmičenja

Više detalja u vezi takmičenja na sajtu vazduhoplovnog saveza srbije, kao i u biltenu takmičenja koji se nalazi u prilogu.